Termeni și condiții

Acești Termeni și Condiții guvernează utilizarea site-ului nostru, inclusiv regulile de comportament și utilizarea corectă a conținutului. Prin accesarea site-ului, acceptați să respectați aceste reguli.
Ultima Actualizare: 07/06/2024

Acesta este website-ul AI DigitalTransformation S.R.L., entitate juridică română cu sediul social în București, Sector 3, Aleea Calistrat Hogaș Nr. 45B, etaj 1, birou 9.

Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/19937/2023, CUI 48990514, având cont IBAN RO02BREL0002001766680100, deschis la Banca LIBRA BANK.

Pentru contact: telefon +40 784 242 424, +40 311 000 138, +40 311 000 139, e-mail: office@www.econta.ro.

Acest website este disponibil la adresa www.www.econta.ro.

1. Drepturi de Autor și Utilizare

Toate materialele și informațiile de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor deținute de AI DigitalTransformation S.R.L.

Utilizatorii acestui site au următoarele drepturi:

  • Navigarea și vizualizarea conținutului din secțiunile publice.
  • Accesarea secțiunilor private dacă sunt autorizați și dețin datele de acces necesare.
  • Reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor, cu menționarea sursei.
  • Crearea de linkuri către acest site, asigurându-se că site-ul nostru se deschide într-o fereastră nouă în cazul site-urilor comerciale sau publicitare.

2. Modificarea Conținutului

AI DigitalTransformation S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul și structura acestui site în orice moment, fără notificare prealabilă.

3. Prelucrarea Datelor Personale

Completarea formularelor de pe acest site implică consimțământul dvs. pentru colectarea și prelucrarea datelor personale de către AI DigitalTransformation S.R.L., conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și politica noastră de confidențialitate.

4. Contact și Solicitări

Prin trimiterea unei solicitări prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul www.econta.ro, sunteți de acord să fiți contactat de AI DigitalTransformation S.R.L. pentru a primi informațiile solicitate, materiale de prezentare și pentru desfășurarea de activități de marketing, vânzări, analize și alte activități similare.

5. Politici Asociate

Acești termeni de utilizare sunt completați de „Politica de confidențialitate” și „Politica de utilizare a cookie-urilor”, disponibile pe site-ul nostru.

6. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

AI DigitalTransformation S.R.L. poate actualiza periodic acești termeni și condiții. Modificările vor fi publicate pe site-ul nostru și vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la notificare.

7. Contul Utilizatorului

Pentru a accesa serviciile oferite de www.econta.ro, utilizatorii trebuie să se înregistreze pe platforma noastră și să își mențină actualizate informațiile de cont. www.econta.ro își rezervă dreptul de a suspenda sau rezilia conturile care conțin informații inexacte sau incomplete.

8. Proprietatea Intelectuală

www.econta.ro oferă utilizatorilor o licență limitată, non-transferabilă și revocabilă pentru a utiliza platforma și aplicația noastră, în conformitate cu acești termeni. Toate drepturile de proprietate intelectuală rămân în proprietatea AI DigitalTransformation S.R.L.

9. Confidențialitate

www.econta.ro se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor utilizatorilor și nu va dezvălui datele personale fără acordul prealabil al acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

10. Limitarea Răspunderii

www.econta.ro nu va fi responsabilă pentru pierderi sau daune rezultate din utilizarea neautorizată sau incorectă a serviciilor noastre. Utilizatorii sunt responsabili pentru menținerea confidențialității contului și a parolei.

11. Încetarea Contractului

Contractul poate fi reziliat de oricare parte prin notificare scrisă în caz de încălcare semnificativă a termenilor. Utilizatorii sunt obligați să achite toate sumele datorate până la momentul încetării contractului.

12. Notificări

Toate notificările se vor face în scris și vor fi transmise prin email sau alte mijloace de comunicare indicate în contul de utilizator. Notificările vor fi considerate efective la momentul livrării personale, la data confirmării de primire sau la data transmiterii email-ului.

13. Soluționarea Litigiilor

Orice litigiu va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București.

14. Alte Clauze

Contractul și toate anexele sale sunt guvernate de legea română. Dacă orice clauză este considerată nevalidă, restul prevederilor rămân valabile. Utilizatorii nu pot cesiona sau transfera drepturile și obligațiile lor fără acordul prealabil al www.econta.ro. Modificările acestor termeni și condiții vor fi efectuate doar prin acord scris între părți. Aceste termeni și condiții constituie întreaga înțelegere între www.econta.ro și utilizatorii săi.